Felhasználási feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tó és Öntözés Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltató által a www.ontozesikatalogus.hu (továbbiakban: Weblap) weblapon keresztül nyújtott elektronikus tájékoztató (nem kereskedelmi jellegű) szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A szolgáltató kijelenti, hogy a www.ontozesikatalogus.hu weblap egy kizárólag tájékoztató, katalógus jellegű elektronikus ajánlatkérési oldal.

A szolgáltató kijelenti, hogy az ügyfelei részére a www.ontozesikatalogus.hu weblapon a 2001. évi CVIII. törvény alapján a (Az Ügyfél valamint a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek) Felek részére nem biztosít elektronikus kereskedelmi tevékenységi lehetőséget.

A szolgáltató kijelenti, hogy a Felek nem végezhetnek semminemű elektronikus kereskedelmi tevékenységet a weblapon.

A felek kizárólagosan tájékoztató jellegű elektronikus ajánlatkérési vagy árajánlat kérési információkat cserélnek.

A szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a weblapon elektronikus katalógus szolgáltatást üzemeltet, valamint az információs társadalommal összefüggő tájékoztató jellegű szolgáltatást nyújt a látogatói számára.

A szolgáltató kijelenti, hogy a weblapról teljes mértékben kizárja az elektronikus vásárlási lehetőséget.

Az ÁSZF az összes elektronikus jogügyletre, valamint minden olyan elektronikus tevékenységre vonatkozik, amely a weblapon keresztül zajlik le, nem függ attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy más országból, illetve a Felek vagy megbízójuk végzi azt el.


Szolgáltató Adatai:
Név: Tó és Öntözés Kft
Székhely és levelezési cím:  6900 Makó, Attila u. 24.
Ügyfélszolgálat: +36 62 211-497
Telefonszáma: +36 62 211-497
Email cím: info (kukac) ontozesikatalogus (pont) hu
Cégjegyzékszám: 06-09-013794

Adószám: 14709197-2-06

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS

A WEBLAP HASZNÁLATA SORÁN A FELEK KÖZÖTT SEMMINEMŰ SZERZŐDÉS NEM JÖN LÉTRE, a Felek között a weblapon áru megvásárlása nem történik, kizárólag információszerzési lehetőséget biztosít a weblap.

Az online katalógusban történő elektronikus ajánlatkérésre a regisztráció során megadott e-mail címre érkezik meg a weblap válasza.

Az online katalógus szolgáltatásainak többsége elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is lehetséges ajánlatot kérni. Egyes speciális funkciók azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A weblap nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ügyfélszolgálat üzemeltetője: Tó és Öntözés Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye:  6900 Makó, Attila u. 24.

Telefon: +36 62 211-497

Internet cím: ontozesikatalogus.hu

Email cím: info (kukac) ontozesikatalogus (pont) hu

Megrendelés, szaktanácsadás, értékesítés:

Tó és Öntözés Kft, Központi telephely: 6900 Makó, Attila u. 24.

                           II.-es telep: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/ a


REGISZTRÁCIÓ

A nyitólapon a Regisztráció gomb alatt, az ott található adatlap kitöltésével történik meg a regisztráció. Szabadon választható név elérhetőség és (cég) információk, valamint valós e-mail cím és választott jelszó megadása szükséges.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által hibásan, vagy tévesen esetleg pontatlanul megadott adatok miatt keletkező egyéb problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elveszti, vagy az illetéktelenek számára nem a Szolgáltató okából hozzáférhetővé válik. A szolgáltató a jelszavakat kódolva tárolja nemzetközileg elfogadott titkosítási algoritmussal, azokat a Szolgáltató visszafejteni nem fogja, felhasználni-, továbbítani harmadik fél felé nem fogja.

Az ügyfél új jelszót kérhet a regisztrációs folyamat során megadott email címére.

A Szolgáltató minden regisztrációs folyamatot önállóan kezel. A tárolt adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok linkre kattintást követően elérhető Belépési adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív ajánlatkérések adatait nem érinti. A Szolgáltatót az adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő, hibákért semminemű felelősséget nem vállal, kártérítésnek helye nincs.

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Ügyfél bármikor töröltetheti a regisztrációját az  info (kukac) ontozesikatalogus (pont) hu  küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató a regisztrációt törli, az ügyfelet értesíti e-mail címén, az adatait nem használja tovább. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására lehetőség nincs.

A felhasználói adatok titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott az Ügyfél adataihoz, köteles haladéktalanul új jelszót létrehozni, amennyiben valószínűsíthető, hogy a harmadik személy az Ügyfél-jelszó használatával visszaélhet, köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni.

AJÁNLATKÉRÉS

Az termékek jellemzőit, tulajdonságait, az információs oldaláról lehet elolvasni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weblapon elhelyezett termékért. A termékek fotói tájékoztató jellegűek.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítási és csomagolási költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

Ha a weboldalon található bármely termék minőségével, tulajdonságával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon leírtaknál több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal szakképzett ügyfélszolgálatunkhoz. Telefon: +36 62 211-497

Ha az ajánlatkérés előtt a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunkat keresse fel. Telefon: +36 62 211-497

A termék ára mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett összeg, amely darabonként értendő és az általános forgalmi adót külön is tartalmazza. A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költséget, mivel az szolgáltató nem végez sem elektronikus árusítást sem postázást a weblapon keresztül.

A weblapon szereplő termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató saját jogkörben fenntartja. A weblapon szereplő termékek áraiból a Szolgáltató az egyes Ügyfelek részére saját kizárólagos kedvezményt biztosíthat, a kedvezmény harmadik fél részére nem átruházható. Az Ügyfelek részére a kedvezmény mértékét a Szolgáltató szabadon módosíthatja. A módosítás az ajánlatkérésben szereplő termékek árát befolyásolhatja. Az árajánlat tétel nem minősül, szerződésnek. Az árajánlat tétel összegét a Szolgáltató szabadon módosíthatja, akár utólagosan is, az Ügyfél bárminemű jóváhagyása nélkül. Az árajánlat tétellel nem keletkezik a Szolgáltatónak semminemű kötelezettsége.

A weblapon lezajló folyamatok kapcsán nem történik pénzmozgás, sem elektronikus fizetés, a termék átvétele nem lehetséges. Szállítási díj sem kalkulálható, a szállítási díj kizárólag a termék súlyából következtetett szállítási díjinformáció, amely nem képzi az árajánlat részét. A feltüntetett szállítási díj tájékoztató jellegű. Az online árajánlat kérési tranzakció ellenőrzése minimálisan 24 órát vehet igénybe.

Ha Szolgáltató minden igyekezete ellenére hibás, vagy nem megfelelő ár kerül ki a weblapra, a Szolgáltató semmisnek tekinti az Ügyfél ajánlatkérését. A szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő árajánlat kiküldését, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat az ajánlatkérési szándékától. Az árajánlatkérést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak a már regisztrált Ügyféltől és kizárólag akkor fogadja be, ha az Ügyfél az ajánlatkéréshez szükséges, azaz a csillaggal jelölt mindegyik mezőt a valóságnak megfelelően kitölti. Amennyiben az Ügyfél a mezőket nem megfelelően tölt ki, jól látható hibaüzenetet kap. A Szolgáltatót az Ügyfél által helytelenül megadott ajánlatkérési adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.

Az ajánlatkérés elküldésére az ajánlatkérésem elküldése gomb használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon (pdf dokumentáció letöltésére is itt van lehetőség) található „ajánlatot kérek” gomb használatával teheti ajánlatkéréshez. Az ajánlatkéréshez tartalmát megtekinteni, módosítani a Weblap jobb oldalán található ajánlatkérésem ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve az ajánlatkérés tartalma törölhető is.

Ajánlatkérés hat lépésből áll, amely az Ajánlatkérésem elküldése gomb megnyomása után kerül a fókuszba.

Első lépés: Ajánlatkérés beállítások

Második lépés: Számlázási adatok

Harmadik lépés: Szállítási adatok

Negyedik lépés: Szállítási mód megadása ez kizárólag tájékoztató jellegű, arra vonatkozik, hogy az ajánlatot hogyan szeretné átvenni, és nem a termékre vonatkozik

Személyes átvétel az üzletben

Utánvételes szállítás

Megjegyzés az ajánlatkéréshez- itt megjegyzést írhat

Ötödik lépés: Ajánlatkérés mód – itt még mindig módosíthat a megjegyzésén

Hatodik lépés: Ajánlatkérés véglegesítése – összegzés, további módosításra nincs lehetősége, azonban az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, módosításra.

VISSZAIGAZOLÁS

A beérkezett ajánlatát a Szolgáltató visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja.

A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfél által az ajánlatkéréskor, vagy a regisztráció során megadott adatokat, számlázási és szállítási információkat, az ajánlatkérés egyedi azonosítóját, az ajánlatkérés dátumát, az ajánlatkéréshez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, és az ajánlatkérés végösszegét, szállítási költséget nem tartalmaz. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfeleit arról, hogy az ajánlatkérése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről nem minősül hivatalos ajánlattételnek, nem jön létre ezáltal érvényes szerződés a Felek között. A Feleknek nem keletkezik ajánlati kötöttsége.

Amennyiben a Felek bármelyike hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a másik felé, vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot.

Az ajánlatkérés nem minősül elektronikus úton megkötött szerződésnek. Nem vonatkozik rá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénye, valamint nem vonatkoznak az ajánlatkérésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt információk. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik, azonban szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az Szolgáltató a szerver üzemeltetőjének hibája miatt nem tartozik felelősséggel a szerveren történt karbantartás-, javítás miatti, szolgáltatás kiesésért.

 SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató az ajánlatkérés tartalmát nem csomagolja, nem szállítja ki azt. Az ajánlatkérés elektronikusan zajlik.

A weboldalon keresztül küldött ajánlatkérési szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban teljesíti.

Számla: Az Ügyfél a Szolgáltató részére az ajánlatkérésben megadhatja, hogy milyen számlázási cím szerepeljen az ajánlatkérésben

Azok az Ügyfelek, akik az online ajánlatkérés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott ajánlatot az eladótól.

Központi telephely: 6900 Makó, Attila u. 24.

II.-es telep: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/ a

ELÁLLÁS JOG

A felek jogosultak a termék ajánlatkérésétől elállni.

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Amennyiben a Szolgáltató megalapozottnak tartja, abban az esetben elállhat az Ügyfél ajánlatkérésétől.

 JÓTÁLLÁS

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség nem terheli, mivel csak termékkatalógus szolgáltatást biztosít.

SZAVATOSSÁG

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben szavatossági igényt nem érvényesíthet. Fogyasztói szerződés nem jön létre a Felek között.

Az Ügyfél – választása szerint – kérheti az árajánlat kijavítását vagy új ajánlatot kérhet. A szolgáltató ez előbbieket bármilyen következmény nélkül elutasíthatja.

FELELŐSSÉG

A Weblapon szereplő információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A weblapon található termékfotók tájékoztató jellegűek.

A Weblapon megjelenített viszonteladói ár a kedvezménnyel csökkentett nettó listaár, amely a kerekítés szabályainak megfelelő, azonban kerekítésből adódó eltérésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során semminemű kárért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: http://www.nfh.hu/
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

A személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

  • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által megfogalmazott kifogásokat a megadott elérhetőségeken fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  • Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A weblap PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való ajánlatkérés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

Makó, 2019. február 1.